Časopis vychádza s dvojmesačnou periodicitou
a uverejňuje recenzované príspevky z oblasti
predprimárneho vzdelávania z pohľadu pedagógov
a ich tímových spolupracovníkov.
Časopis Predškolská výchova vychádza s finančným
príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.

Contact Us

 

Školská 428,
966 01 Hliník nad Hronom
Slovak Republic

redakciapv@gmail.com

+421 905 825 764