Odborno - metodický časopis
Predškolská výchova (Preschool Education)
Vás víta na svojej stránke

Pozrieť všetky ročníky

vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Actual volume


  2019

  Viac o jednotlivých rubrikách
  sa môžete dozvedieť na podstránke
  "Ročník“

  Number of publications


  12

  Knihy určené pre pedagógov
  materských škôl a študentov
  predprimárnej pedagogiky

  Number of pages


  44

  Predplatné časopisu PV
  vybavujeme e-mailom, telefonicky,
  alebo poštou

  Sections Journal


  8

  Viac o jednotlivých rubrikách
  sa môžete dozvedieť
  na podstránke "O časopise"

  Informácie pre čitateľov


  aboutcampus

  Focus


  Preschool Education Journal is a training-methodical Journal that is financially supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. It is published every two months and contains peer reviews in the field of preschool education from the perspective of teachers and their colleagues.


  • Pripravené prostredie
  • Senzitívne obdobia
  • Špeciálne potreby
  • Dobrá prax
  • Práca rúk
  • Otvorená knižnica
  • Aktivita pedagógov
  • Celoživotné vzdelávanie

  Inkluzívny proces v materských školách

  Ide o odbornú publikáciu z oblasti inkluzívneho vzdelávania v materských školách, v ktorej čitateľ nájde teoretické poznatky doplnené o... viac

  Vývinovo orientovaná dramatoterapia

  Kniha je určená pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi raného a predškolského veku, ale taktiež aj pre rodičov, ktorí inklinujú k dramatickému... viac

  Hra s bábkou v ranom a predšk. veku

  Publikácia je primárne určená študentom (ne)učiteľských odborov ako základný i doplnkový text. Taktiež je určená pre pedagógov materských... viac

  Vizuálne vnímanie v liečebnej pedagogike

  Text je koncipovaný do štyroch kapitol, ktoré po teoretickej a didaktickej stránke popisujú problematiku vizuálneho vnímania detí raného a... viac

  Latentná agresia v škole

  Kniha je určená pre odborníkov, ktorí pracujú so žiakmi mladšieho školského veku, ale taktiež aj pre pedagógov materských a základných škôl... viac

  Ergoterapia v predškolskom veku

  Autorka v publikácii popisuje základné oblasti rozvoja a stimulácie dieťaťa, ktoré je možné rozvíjať cez cielené rané ergoterapeutické konanie... viac

  Contact Us


  Redakcia časopisu Predškolská výchova uvíta príspevky pedagógov z praxe a ostatných odborníkov z oblasti predprimárneho vzdelávania, ich názory, postrehy a podobne.

  proffesor

  The address of the Preschool Education publisher

  REZILIENCIA, s.r.o., IČO: 47 951 249,
  Školská 428, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovak Republic

  proffesor2

  Contact for submitting articles to the journal

  Editor-in-Chief: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.,
  e-mail: redakciapv@gmail.com

  Publishing Terms and Conditions

  Information for Contributors to the Journal of Preschool Education

  Subscriptions

  educator1

  Cena jedného čísla
  1,80 €

  Predplatné časopisu sa vzťahuje na jeden
  školský rok v ktorom vychádza 6 čísel.

  educator2

  Cena ročného predplatného
  10,80 €

  Predplatné časopisu Predškolská výchova vybavujeme
  e-mailom, telefonicky alebo poštou.

  Mám záujem o odber noviniek

  Časopis vychádza s dvojmesačnou periodicitou
  a uverejňuje recenzované príspevky z oblasti
  predprimárneho vzdelávania z pohľadu pedagógov
  a ich tímových spolupracovníkov.
  Časopis Predškolská výchova vychádza s finančným
  príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
  športu Slovenskej republiky.

  Contact Us

   

  Školská 428,
  966 01 Hliník nad Hronom
  Slovak Republic

  redakciapv@gmail.com

  +421 905 825 764